Még nincs fiókja? Fiók létrehozása

Fiók kezelése

FAQ

Legálisak-e a másodlagos szoftverek?

Igen. Az EU/EGT-piacon örökös szoftvert vásárló ügyfél az uniós jog értelmében szabadon átruházhatja a megvásárolt szoftverpéldány tulajdonjogát. Ehhez nincs szükség a szoftver szerzőijog-tulajdonosának (pl. a Microsoftnak) a hozzájárulására vagy engedélyére, mivel annak disztribúciós joga az első értékesítéskor kimerült (jogkimerülés elve). Egyszerűbben fogalmazva: hasonlóan működik, mint a könyvvásárlás: az egyszer már elolvasott könyv szabadon továbbértékesíthető. Az eredeti eladónak nincs joga meghatározni, mi történhet az általa eladott könyvvel a jövőben. A szoftverek esetében ugyanez a helyzet: az eredeti tulajdonos eszközéről való eltávolítás után szabadon értékesíthetők.

További információkért olvassa el A másodlagos szoftverek jogi háttere című cikkünket.

Hogyan bizonyítható a másodlagos szoftvertermékek jogszerűsége?

A másodlagos szoftvertermékek tulajdonjogát a kísérődokumentáció igazolja, amelyet ügyfeleink vásárláskor mindig megkapnak. Az ezen dokumentumokban foglalt információk (többek között a szoftver eredete, a licencszerződés száma, az előző tulajdonos(ok) törlési nyilatkozata stb.), igazolják a szoftver tulajdonjogának átruházására vonatkozó összes jogszabályi követelmény teljesülését. Vállalatunk mindenkor rendelkezésre bocsátja az összes szükséges dokumentációt, így biztos lehet minden egyes beszerzés kockázatmentessége felől.

Ugyanezt a szoftvert sokkal olcsóbban találtam. Mi a különbség?

Számos másodlagos szoftvert kínáló kereskedő a Microsoft termékek legújabb verzióit is rendkívül alacsony áron kínálja. A probléma viszont az, hogy csak termékkulcsokat kínálnak, és nem magát a terméket. Ez olyan, mintha csak a ház kulcsát vásárolnánk meg maga a ház helyett. Ha Ön ezeket a 10-20 eurós termékkulcsokat vásárolja meg, azzal jelentős kockázatnak teszi ki vállalatát, hiszen maga a termékkulcs, de az eladó által kiállított számla sem garantálja se a törvényszerűséget, se annak a szoftvernek tulajdonjogát, amelyhez ezek a kulcsok tartoznak!

A Forscope-nál csak megbízható forrásból származó, teljes körű, auditbiztos dokumentációval rendelkező termékeket értékesítünk.

Mi történik, ha a szoftvergyártó megtiltja a licenc átruházását?

Az EU-n belül a szoftvergyártók már nem tudják érvényesíteni a tulajdonjog átruházását tiltó irányelvüket. Korábban ezt is belefoglalták a szerződési feltételeikbe, azonban az Európai Unió Bíróságának a C-128/11. sz. ügyben 2012-ben hozott döntése óta már nem akadályozhatják meg a korábban eladott termékeik további értékesítését.

Íme néhány fontos részlet az EUB határozatából:

“A számítógépi program megalkotója nem tiltakozhat az programjainak használatát lehetővé tévő „használt” licencek [...]” 
“A számítógépi program példányának e licenc szerinti kizárólagos terjesztési jogát az első eladás kimeríti.” 
“Ennélfogva a jogosult ezt követően akkor sem tiltakozhat e példány újraeladása ellen ha a licencszerződés a további átruházást megtiltja.”

A fent említett EUB-ítélet alapján a gyártók ennek megfelelően módosították feltételeiket. Íme egy példa a Microsoft Windows Server 2022 termék Általános Szerződési Feltételeiből:

“A jelen szerződés egyetlen része sem tiltja a szoftvernek az alkalmazandó jogszabályok által megengedett átruházását, amennyiben a terjesztési jogot már kimerítették.”

A termékek megfelelnek a szoftverauditokon?

Igen. Audit esetén bizonyítani kell, hogy szoftvertermékek beszerzése jogszerű volt-e a vásárláskor kapott dokumentáció bemutatásával. Mivel cégünk teljes tulajdonjogot igazoló dokumentációt és szükség esetén audittámogatást is nyújt, ezért a tőlünk vásárolt termékek auditja során nem merülhet fel probléma. Az elmúlt 10 évben több mint 700 000 másodlagos szoftverlicencet értékesítettünk, és az általunk szállított termékekkel még soha nem volt probléma szoftveraudit során.

Milyen szoftvereket vásárolhatok?

Kínálatunkban másodlagos örök licences Microsoft-termékek széles választéka található meg, de kínálunk Autodesk és egyéb népszerű szoftvereket is . Az általunk forgalmazott Microsoft termékek a mennyiségi (kereskedelmi) licencelési csatornából származnak, így leginkább vállalatok és szervezetek számára optimálisak. Emellett az aktuális kínálatunkban nem szereplő szoftverek is igényelhetőek, igyekszünk minél hamarabb beszerezni partnereinken keresztül.

Miért a mennyiségi (volume) licencelés a legjobb választás a vállalkozásom számára?

A mennyiségi termékek gyors és egyszerű licencelést lesznek lehetővé tetszőleges számú eszköz vagy felhasználó számára. Fő előnyük, hogy a termékek az összes eszközön egyszerre, egyetlen (MAK) kulccsal aktiválhatók, nagyon egyszerűen átvihetők új eszközökre vagy felhasználókra, és szerver- ill. RDS-megoldásokkal is kompatibilisek. A központosított irányítás rengeteg értékes időt takarít meg az informatikai részleg számára. Emellett a szoftverekhez részletes dokumentáció is jár, amely egyéb forgalmazási csatornák esetében gyakran nem hozzáférhető.  Ráadásul az áruk megközelíti a kiskereskedelmi vagy OEM-termékekét!

Miért csak egy kulcs van, amikor ugyanabból a termékből többet is vásároltam?

A Microsoft mennyiségi (volume) licencelési csatornájából származó szoftvereket nem kell külön-külön, egyedi termékkulccsal aktiválni. Egy Többszörös aktiválási kulcs (MAK) segítségével egyszerre aktiválható az összes megvásárolt termék. A lehetséges aktiválások száma többszöröse a megvásárolt termékek számának, ami rugalmasságot nyújt a vállalatnak arra az esetre, ha például cserélnie kell a hardvereit. A vállalat felelőssége, hogy a szoftver legfeljebb a megvásárolt példányok számával azonos számú eszközön legyen használva.

Előfordulhatnak technikai problémák a másodlagos szoftvertermékekkel?

Ha a szoftver telepítetésre és aktiválásra, majd rendeltetésszerűen használatba kerül, akkor semmilyen oka nincs annak, hogy megszűnjön a működése (pl. deaktiválódjon). Nincs különbség az új és a másodlagos szoftver között a funkcionalitás tekintetében - a kettő ugyanaz a szoftvertermék.

A technikai funkcionalitás és a szoftver teljesítménye nagymértékben függ a gyártó módosításaitól (kiadott frissítések és javítások), de a termék aktiválási állapotát illetően nem adódhatnak problémák. Az eshop oldalunkon vásárolt termékek aktiválása során bármilyen kérdésben állunk rendelkezésre.

A szoftver gyártója a másodlagos szoftverekhez is ad frissítést (biztonsági javításokat, módosításokat)?

Igen. Az adott termékéletciklus-irányelv alapján a másodlagos szoftvertermékekhez is jár a gyártó összes biztonsági frissítése, módosítása és biztonsági javítása. A Microsoft vagy bármely más szoftvergyártó által nyújtott funkciókkal és technikai támogatással azonos funkciók és technikai támogatás jár hozzájuk. Frissítés szempontjából nincs különbség a tőlünk vásárolt másodlagos szoftverek és a közvetlenül a szoftvergyártótól vásárolt új szoftverek között.

Honnan tudható, hogy a megvásárolt szoftvert már nem használja annak egyik korábbi tulajdonosa sem?

Ezt egy jogilag kötelező erejű dokumentum biztosítja, amelyben az első tulajdonos (valamint minden későbbi tulajdonos) kijelenti, hogy a szoftvert a továbbiakban sem ő, sem más nem használja, azt eltávolították és így számukra használhatatlanná vált. Ezt a dokumentumot minden megvásárolt másodlagos szoftverhez mellékelni kell, mivel ez a szoftver tulajdonjog átruházás jogszerűségének egyik legfontosabb feltétele. Ezt a dokumentumot a vásárláskor az összes többi szükséges dokumentációval együtt rendelkezésre bocsátjuk.

Közintézmények is vásárolhatnak másodlagos szoftvertermékeket, például közbeszerzés útján?

Igen. Semmi sem indokolja, hogy közintézmények ne vásárolhassanak másodlagos szoftvertermékeket (akár közbeszerzés keretében, akár azon kívül). A másodlagos szoftverekkel eredményesen lehet költséget csökkenteni, így a közpénz a lehető legköltséghatékonyabb módon költhető el. A másodlagos szoftverek értékesítői számára emellett mindenkor lehetővé kell tenni, hogy részt vehessenek szoftverek közbeszerzésében. Az őket kizáró feltételek ugyanis ellentétesek a nyílt verseny és az egyenlő bánásmód alapelveivel, valamint az egész közbeszerzést rendkívül bizonytalanná teszik, mivel az ilyen tisztességtelen követelmények könnyen megtámadhatók a bíróságon).

Honnan szerzik be a szoftvertermékeket?

Termékeink vagy közvetlenül olyan vállalatoktól származnak, amelyeknek nagyobb mennyiségű felesleges szoftvertermékei vannnak, melyeket szeretnék eladni vagy lecserélni. Továbbá számos európai országban vannak bejáratott és ellenőrzött beszállító partnereink. Amikor másodlagos szoftvertermékeket vásárolunk, mindig nagyon alaposan ellenőrizzük a termékek jogszerűségét és eredetét, valamint megbizonyosodunk az összes szükséges dokumentáció rendelkezésre állásáról, hogy a vásárlás után átadhassuk ügyfeleinknek.

Hogyan épül fel egy szoftverfelvásárlási folyamat?

Minden felvásárlási ügylet úgy kezdődik, hogy a partner vállalat vagy szervezet elküldi nekünk az eladni kívánt szoftvertermékei listáját. A listá szereplő szoftverekere (az aktuális kereslet-kínálat alapján) egy felvásárlási árajánlatot küldünk. Ezzel egy időben további információt kérünk tőlük a szoftvertermékekről ( tulajdonjogot igazoló összes szükséges dokumentumot). Az átruházás teljes jogszerűsége érdekében ezen dokumentumokat mindenkor mellékelni kell. A lehető leggördülékenyebb tulajdonjog-átruházás érdekében igény szerint minden lépésben támogatjuk a vállalatokat. Miután minden dokumentumot beszereztünk és a szerződést aláírtuk, a vállalat kiállítja a számlát, és átadja nekünk a termékeket.

Milyen dokumentumokra van szükségem a szoftverauditokhoz?

Szoftveraudit esetén elégséges bizonyítékot kell szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy a másodlagos szoftvertermékek megfelelnek minden jogi követelménynek, és hogy az adott szervezet a termékek jogszerű tulajdonosa.

A másodlagos szoftverek tulajdonjogát a következők dokumentálják:

 1. Az első tulajdonos nyilatkozata, amely tartalmazza:
  • A szoftver eltávolításának megerősítése.
  • Az első tulajdonos azonosítása (ajánlott), valamint a közte és a szoftver gyártója közötti szerződés száma (kötelező adat).
  • Igazolás arról, hogy a szoftver először az EU/ EGT piacán került értékesítése és forgalmazásra.
  • Az első vevő nyilatkozata arról, hogy a szoftvert teljes egészében kifizették.
  • Igazolás arról, hogy a licenc örökös licenc.
 2. Egy teljes tulajdonlási lánc lista (ha alkalmazható), amelyben minden tulajdonos nyilatkozik arról, hogy eltávolították a szoftvert.
 3. Számla (adóügyi dokumentum) az eladó (pl. Forscope) és a vevő (az Ön cége) között.

A kiválasztott terméket kosarába helyeztük.