Még nincs fiókja? Fiók létrehozása

Fiók kezelése

Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató a személyes adatok feldolgozásáról

16. 2. 2022

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Forscope a.s. önálló vállalkozás végzi az Ön azon személyes adatainak feldolgozását, amely az adásvételi szerződés teljesítéséhez (vagy az adásvételi szerződés megkötése előtt hozott intézkedések végrehajtásához) szükséges, továbbá végzi az Ön azon személyes adatainak feldolgozását, amely a vállalat közjogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

1. AZ ÜGYINTÉZŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1.   Az Ön személyes adatainak kezelője az Forscope a.s. önálló vállalkozás, székhelye: Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, cégjegyzékszám: 048 85 414, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégnyilvántartásba, B részleg, betét 8720 (a továbbiakban a: "Kezelő").

1.2.  Az ügyintéző elérhetőségei a következők: Lidická 81, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, e-mail cím: [email protected].

1.3.   Az ügyintéző nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1.  Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az a tény, hogy a feldolgozásra szükség van, a következők miatt:

2.1.1.   az Ön és az Adatkezelő közötti adásvételi szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő által az adásvételi szerződés megkötése előtti intézkedések végrehajtása érdekében a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "Rendelet") 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében;

2.1.2.  a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az ügyintézőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés, nevezetesen különösen az Alapkezelőt terhelő, általánosan kötelező erejű jogszabályok, különösen a módosított, az általános forgalmi adóról szóló 235/2004. Coll. sz. törvény, a módosított, jövedelemadóról szóló 586/1992. Coll. sz. törvény és a módosított számvitelről szóló 563/1991. sz. törvény által előírt kötelezettségek teljesítése.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1.  Az Ön személyes adatai feldolgozásának célja az adásvételi szerződés teljesítése vagy az adásvételi szerződés megkötését megelőző, az ügyintéző által hozott intézkedések végrehajtása, valamint az ezzel kapcsolatos közjogi kötelezettségek teljesítése az ügyintéző részéről.

3.2.  A rendelet 22. cikke értelmében az ügyvezető nem hoz automatikusan egyedi döntést.

4. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDŐTARTAMA

4.1.  Az Ön személyes adatait az adásvételi szerződés szerinti jogok és kötelezettségek érvényesítésének időtartamára, valamint a vonatkozó, általánosan kötelező erejű jogszabályoknak megfelelő archiválás céljából szükséges ideig, de legfeljebb az általánosan kötelező erejű jogszabályokban meghatározott időtartamig kezeljük.

5. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CÍMZETTJEI

5.1.  Az Ön személyes adatainak egyéb címzettjei lehetnek olyan személyek, akik az Adminisztrátor utasításainak megfelelően technikai szolgáltatásokat nyújtanak az Adminisztrátor számára (személyes adatok feldolgozói), beleértve a szoftverek üzemeltetését és az adatok tárolását, valamint az Adminisztrátor ügyfeleivel vagy potenciális ügyfeleivel való kommunikációt biztosító személyek.

5.2. Az Ön személyes adatainak címzettjei a jogi szabályozásból eredő kötelezettségek teljesítése céljából a pénzügyi igazgatási szervek vagy más illetékes hatóságok is lehetnek, amennyiben az ügyintézők általánosan kötelező érvényű jogi szabályozást írnak elő.

5.3.  Az Adatkezelő nem szándékozik az Ön személyes adatait harmadik országba (nem uniós országba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

6. AZ ADATALANYOK JOGAI

6.1.  A rendeletben meghatározott feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől hozzáférést kérjen személyes adataihoz, jogosult személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére, illetve azok kezelésének korlátozására, valamint jogosult személyes adatai hordozhatóságára.

6.2.    Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti vagy sérti a Rendeletet, többek között joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.3.   Ön nem köteles személyes adatokat megadni. Az Ön személyes adatainak megadása az Adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, és az Ön személyes adatainak megadása nélkül nem lehetséges az adásvételi szerződés megkötése vagy az Adatkezelő általi teljesítése.

A kiválasztott terméket kosarába helyeztük.